Wdrażanie strategii internacjonalizacji

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA NR 1/2017

Data publikacji: 02.06.2017 r.

Uprzejmie Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 24.05.2017 r., zamieszczone na stronie internetowej www.oldstar.com.pl oraz wysłane do 3 potencjalnych oferentów drogą mailową, zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na usługi doradcze, kompleksowe zorganizowanie udziału w targach oraz na działania promocyjne.

Dnia 2 czerwca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przestawiła firma LUMI TECHNOLOGY KATARZYNA BUNKOWSKA

funduszelogo1